Yabancılara İçin Türkçe Kursu

Yabancılara İçin Türkçe Kursu

Yabancılara İçin Türkçe Kursu

Haftalık 20 Ders x 24 hafta = 480 Ders / 6 AY 
Haftalık 15 Ders x 32 hafta = 480 Ders / 9 Ay 
Kurs programı 3 düzeyden oluşmaktadır. Her kur birbirinden bağımsızdır.

• Orta düzeye katılmak için, başlangıç düzeyinde; ileri düzeye katılmak için orta düzeyde başarılı olmak gerekir.
• Her kur sonunda kur bitirme sınavları uygulanır.
• Başlangıç düzeyiyle orta düzey sonunda “Başarı Belgesi”; yüksek düzeyden sonra Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “TÜRKÇE YETERLİLİK BELGESİ” ya da bilinen adıyla “TÜRKÇE DİPLOMASI”verilir.

Yabancılar için Türkçe kurslarında dil öğretimi, dört temel dil becerisinin;

• Anlama (Dinleme-Okuma)
• Konuşma (Karşılıklı Konuşma-Sözlü Anlatım)
• Yazma (Yazılı Anlatım)
• Dil Bilgisi
eşit ağırlıklı olarak geliştirilmesine dayalıdır.
• Kayıtlardan sonra seviye tespit sınavı yapılır.
• 12-16 kişilik sınıflarda, hafta sonu ve hafta içi grupları olmak üzere, iki aylık dönemler halinde, Başlangıç Türkçe (A1,A2), Orta Türkçe (B1,B2), Yüksek Türkçe (C1,C2) kurlarını başarılı ile tamamlayan öğrencilerimiz Yabancılar için Türkçe DİPLOMASI (Türkçe Yeterlilik Belgesi) almaya hak kazanırlar.
•Yabancılar için Türkçe kurslarına kayıt yaptırdığınızda, size verilen Kabul Mektubu (Acceptance Letter) ile Türkçe derslerine katıldığınız süre içerisinde Oturma İzni (Residence Permit) alabilirsiniz.

SINAVLAR
• Kurslara devam etmeden yabancı dil düzeylerini belgelemek isteyen öğrencilere yönelik seviye tespit sınavları yapılmaktadır. Ayrıca sertifika (başarı belgesi) ya da diploma (Türkçe yeterlilik belgesi) sınavlarına katılarak bu belgeleri almak isteyen öğrenciler için başvuruları doğrultusunda sınavlar da yapılmaktadır.
· Kurumumuzda öğrenim görecek tüm adaylara Seviye Tespit Sınavı uygulandıktan sonra, adaylar seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilir.
· Seviye Tespit Sınavı (Belge almak isteyenler için yapılır.)
· Sertifika Sınavı (Sertifika almak isteyenler için yapılır.)
· Diploma Sınavı (Diploma almak isteyenler için yapılır.)